دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مقایسه¬ای آمادگی دستگاه¬های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه¬ی زیرساخت¬های پیاده¬سازی مدیریت دانش

قسمتی از متن پایان نامه :

  • ترکیب

ترکیب شامل تبدیل دانش تصریحی به شکل‌های پیچیده‌تری از این نوع دانش می باشد. مباحث اصلی در ترکیب فرآیند‌های ارتباط، اشاعه و سیستمی کردن دانش می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در اقدام مرحله ترکیب به سه فرآیند استوار می باشد:

1- گرفتن و ادغام کردن دانش تصریحی جدید ضروری می باشد. این شامل گردآوری دانش بیرونی‌شده مانند داده‌های عمومی از داخل یا بیرون سازمان و سپس ترکیب این داده‌‌ها می باشد.

2- انتشار دانش تصریحی براساس فرآیند انتقال این شکل دانش به گونه مستقیم به وسیله ارائه‌‌ها و جلسات می باشد. در این‌جا دانش جدید بین اعضای سازمان پخش می گردد.

  • ویرایش یافرآیندی کردن دانش تصریحی قابلیت بهره گیری از آن را بالا می‌برد مانند اسناد و مدارکی از قبیل طرح‌ها، گزارشات و اطلاعات بازار.

 

  • درونی‌سازی

درونی‌سازی دانش در واقع تبدیل دانش تصریحی به دانش ضمنی سازمان می باشد. در درونی‌سازی لازم می باشد فرد دانش مربوط به خود را درون دانش سازمان تشخیص دهد و همچنین خودش را در یک کل گسترده‌تر دریابد. یادگیری از طریق انجام دادن، آموزش دیدن و تمرین کردن موجب می گردد که افراد به قلمرو دانش گروه و تمام سازمان دستیابی داشته با شند.

در اقدام درونی سازی بر دو بعد تکیه دارد که عبارتند از:

1- دانش تصریحی در فعالیت و اقدام قرار گرفته می باشد. پس فرآیند درونی‌سازی دانش عملی کردن مفاهیم و روش‌‌ها در مورد راهبرد‌ها، تاکتیک‌ها، نوآوری و ترقی و پیشرفت می باشد، برای مثال، برنامه‌های آموزشی در سازمان‌های بزرگ به افراد جدید در درک خود سازمانشان به عنوان یک کل کمک می کند.

2- با بهره گیری از تجربیات و شبیه‌سازی به عنوان عاملی برای شروع یادگیری وانجام فرآیند‌‌ها می‌توان به دانش تصریحی شکل بخشید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

  • ارزیابی وضعیت عوامل زمینه­ای در پیاده­سازی مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان

اهداف فرعی (ویژه):

  • مطالعه و ارزیابی وضعیت شاخص­های عامل فناوری برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
  • مطالعه و ارزیابی وضعیت شاخص­های عامل فرهنگی برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
  • مطالعه و ارزیابی وضعیت شاخص­های عامل فرآیندهای مدیریت دانش برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
  • مقایسه دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در ارتباط با زیرساخت های مدیریت دانش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مقایسه¬ای آمادگی دستگاه¬های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه¬ی زیرساخت¬های پیاده¬سازی مدیریت دانش  با فرمت ورد