دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مقایسه¬ای آمادگی دستگاه¬های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه¬ی زیرساخت¬های پیاده¬سازی مدیریت دانش

قسمتی از متن پایان نامه :

– طبقه بندی بلاکلر از دانش

بلاکلر[1] (1995) هم در یک طبقه­بندی از دانش، انواع زیر را شناسایی کرده­می باشد (بلاکلر، 1995):

 • دانش ضمنی (نهان)، که این نوع دانش به سه دسته تقسیم می­گردد:
  • دانش فرهنگی: به فرآیند دستیابی به ادراکات مشترک تصریح می­کند. فرآیندهایی نظیر جامعه­پذیری و فرهنگ­پذیری.
  • دانش ذهنی: دانشی می باشد که به مهارتهای مفهومی و توانایی های شناختی وابسته می باشد و یک دانش انتزاعی می باشد که در ذهن فرد نهفته می باشد.
  • دانش منسجم: دانشی می باشد که وابسته به اقدام و اقدام افراد می باشد. این نوع دانش به حضور فیزیکی افراد و معاملات رو­در­رو متکی می باشد.
 • دانش صریح (عیان): در این طبقه دو نوع دانش قرار می­گیرند:
  • دانش نظام­مند: دانشی نظام­مند می باشد و می­تواند به گونه­ای نظام­مند در روابط تکنولوژی، تأثیر­ها و رویه­های رسمی مورد تحلیل قرار بگیرد. همچنین این نوع دانش تصریح به دانش­های جمعی و مشترک بین انسانها دارد.
  • دانش منظم: که در قالب علائم و نشانه­هاست و می­تواند به صورت کتاب و یا اطلاعاتی که به صورت الکترونیکی رد­و­بدل می­گردد، پیدا نمود گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-3-5-5- طبقه­بندی لیدنر و علوی از دانش

لیدنر و علوی[2] در طبقه بندی انواع دانش به چهار نوع دانش تصریح کرده­اند:

 • دانش ضمنی(نهفته) که در زمینه اقدامات و تجارب افراد دارد و تشکیل­دهنده­ی مدلهای ذهنی افراد می باشد.
 • دانش صریح (عیان) که در مقایسه با دانش ضمنی عمومیت بیشتری داشته و به راحتی قابل انتقال می باشد.
 • دانش فردی که در وجود فرد نهفته می باشد و ریشه در اقدامات فردی او دارد.
 • دانش گروهی دانشی می باشد که در سیستم­های اجتماعی و فرهنگی یک سازمان نهفته می باشد (لندر و علوی، 2000).

کوک (1998) نیز طبقه بندی مشابهی از دانش ارائه داده­می باشد. مطابق نظر کوک می­توان دانش را به انواع چهارگانه صریح، ضمنی، فردی و گروهی تقسیم نمود (کوک[3]، 1999). مطالعه طبقه­بندی­های ارائه شده در خصوص دانش این نکته را عیان می­کند که فصل مشترک اکثر صاحبنظران در مورد انواع دانش حول محورهای دانش ضمنی، دانش صریح، دانش فردی و دانش گروهی متمرکز شده­می باشد. پس دانش می­تواند صریح، ضمنی، فردی یا جمعی(سازمانی) باشد.

[1]. Blackler

[2] Leidner & Alavi

[3] Cook

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

 • ارزیابی وضعیت عوامل زمینه­ای در پیاده­سازی مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان

اهداف فرعی (ویژه):

 • مطالعه و ارزیابی وضعیت شاخص­های عامل فناوری برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
 • مطالعه و ارزیابی وضعیت شاخص­های عامل فرهنگی برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
 • مطالعه و ارزیابی وضعیت شاخص­های عامل فرآیندهای مدیریت دانش برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
 • مقایسه دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در ارتباط با زیرساخت های مدیریت دانش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مقایسه¬ای آمادگی دستگاه¬های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه¬ی زیرساخت¬های پیاده¬سازی مدیریت دانش  با فرمت ورد