دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مقایسه¬ای آمادگی دستگاه¬های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه¬ی زیرساخت¬های پیاده¬سازی مدیریت دانش

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انواع دانش

بحث بر روی طبقه­بندی انواع دانش، بسیار مهم می باشد. زیرا انواع مختلف دانش دارای کاربردهای گوناگونی در مدیریت دانش هستند و همچنین مستلزم بکارگیری مدل‌های بخصوص در مدیریت دانش می­باشند. با مقایسه انواع دانش می­توان درک بهتری از دانش به وجود آورد.

 

2-3-5-1- انواع دانش از نظر نوناکا

یکی از معروفترین طبقه­بندی­ها از دانش توسط نوناکا (نوناکا، ۱۹۹۴) انجام گرفته­می باشد، که این طبقه­بندی، مبتنی بر توجه پولانی (1962) در خصوص دانش می باشد. نوناکا در این طبقه­بندی، دو نوع دانش را معرفی می­کند، که عبارتند از:

  • دانش صریح[1]( عیان): دانشی می باشد که عینی بوده و می­تواند به صورت رسمی و زبان سیستماتیک اظهار گردد. نوناکا معتقد می باشد که این نوع دانش مستقل از کارکنان بوده و در سیستم­های اطلاعات کامپیوتری، کتاب‌ها، مستندات سازمانی و نظایر این‌ها هست (سامیتز[2]، 2001).

دانش صریح، دارای قابلیت کدگذاری و اظهار از طریق گویش می باشد. علوم دانشگاهی مثال بارز این نوع دانش می باشد.

  • دانش ضمنی (نهان یا نهفته)[3]: دانشی می باشد که انتزاعی بوده و دست­یابی به آن آسان نیست. لی و چوی به نقل از پولانی دانش ضمنی را به این شکل تعریف می­کنند:

«دانشی که منابع و محتوای آن در ذهن نهفته می باشد و به­آسانی قابل دست­یابی نبوده و غیر­ساختارمند می باشد.» (لی و چی[4]، 2002).

این دانش از طریق تجربه و یادگیری عملی کسب می­گردد و کدگذاری شده نیست. این دانش، دانش نانوشته سازمان می باشد که بیانگر اندازه تجربه و مهارت کارکنان در حل مسأله می باشد. در این زمینه زیباترین تعبیر را خود پولانی ارائه داده­می باشد. وی در این خصوص می­گوید:

«ما بیشتر از آن چیز که می­گوییم، می­دانیم» (مشبکی و زارعی، 1382).

نوناکا به نقل از پولانی در مورد اهمیت دانش ضمنی گفته­می باشد که دانش صریح متکی به دانش ضمنی می باشد و یا ریشه در آن دانش دارد (نوناکا، 2001).

[1] . Explicit Knowledge

[2] Samioties

[3] . Tacit Knowledge

[4] Lee & Choi

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

  • ارزیابی وضعیت عوامل زمینه­ای در پیاده­سازی مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان

اهداف فرعی (ویژه):

  • مطالعه و ارزیابی وضعیت شاخص­های عامل فناوری برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
  • مطالعه و ارزیابی وضعیت شاخص­های عامل فرهنگی برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
  • مطالعه و ارزیابی وضعیت شاخص­های عامل فرآیندهای مدیریت دانش برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
  • مقایسه دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در ارتباط با زیرساخت های مدیریت دانش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مقایسه¬ای آمادگی دستگاه¬های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه¬ی زیرساخت¬های پیاده¬سازی مدیریت دانش  با فرمت ورد