دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مقایسه¬ای آمادگی دستگاه¬های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه¬ی زیرساخت¬های پیاده¬سازی مدیریت دانش

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع دانش از نظر جورنا

رنه جورنا در مقاله با عنوان «انواع دانش و اشکال مختلف سازمانی» سه نوع دانش را نام می­برد:

 • دانش ضمنی (نهان): که قابل نظاره نبوده و در تجارب، فرهنگ و ارزش‌های یک فرد یا سازمان نهفته می باشد.
 • دانش صریح: عیان و کدگذاری شده­می باشد.
 • دانش نظری یا تئوریکی: دانشی می باشد که از تخصص­های عمیق افراد سرچشمه می­گیرد. ویژگی­های این نوع دانش، بیشتر شبیه دانش ضمنی می باشد.

جورنا سپس به اظهار کاربرد این سه نوع دانش پرداخته­می باشد. جدول زیر کاربرد این دانش­ها را در ساختارهای پنج‌گانه مینتزبرگ نشان می­دهد (جورنا[1]، 2001).

 

 

جدول 2-1: کاربرد انواع مختلف دانش در ساختارهای پنج گانه مینتزبرگ

 

2-3-5-3-انواع دانش از نظر ماشلوپ

ماشلوپ[2] از پنج نوع دانش نام­ برده­می باشد:

 • دانش عملی[3]: که در کارها، اقدامات و تصمیم­گیری­های بشر مورد بهره گیری قرار می­گیرد. دانش سیاسی، دانش حرفه­ای، دانش مربوط به کسب و کار و دانش­های تجربی دیگر از این نوع هستند.
 • دانش عقلانی[4]: که ارضا­کننده کنجکاوی­های عقلانی و منطقی می باشد. این دانش، به عنوان بخشی از دانش­های بشر­گرایانه[5] قلمداد می­گردد.
 • دانش تفریحی[6]: که پیش روی دانش عقلانی مطرح می­گردد. این نوع دانش ارضا­کننده کنجکاوی­های عقلانی بشر نیست. بلکه به خاطر جنبه تفریحی­داشتن و احساسی­بودن، مطلوب می­باشد. و شامل شایعات، اخبار حوادث و اتفاقات، داستانها، جک، بازیها و نظایر اینها می­گردد.
 • دانش روحانی (مقدس)[7]: که در ارتباط با دانش مذهبی بشر می باشد و باعث رهایی بشر از گناه می­گردد.
 • دانش ناخواسته[8]: دانشی می باشد که خارج از علایق بشر می باشد و بی­هدف نگهداری می­گردد (ماچلوپ[9]، 1999).

[1] Jorna

[2]  Machlup

[3]  Practical Knowledge

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] . Intellectual Knowledge

[5] . Humanistic

[6] . Small-Talk And Pastime

[7] . Spiritual Knowledge

[8] . Unwanted Knowledge

[9] Machlup

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

 • ارزیابی وضعیت عوامل زمینه­ای در پیاده­سازی مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان

اهداف فرعی (ویژه):

 • مطالعه و ارزیابی وضعیت شاخص­های عامل فناوری برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
 • مطالعه و ارزیابی وضعیت شاخص­های عامل فرهنگی برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
 • مطالعه و ارزیابی وضعیت شاخص­های عامل فرآیندهای مدیریت دانش برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
 • مقایسه دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در ارتباط با زیرساخت های مدیریت دانش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مقایسه¬ای آمادگی دستگاه¬های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه¬ی زیرساخت¬های پیاده¬سازی مدیریت دانش  با فرمت ورد